Stibe

Projektowanie konstrukcji budowlanych

Optymalne nowatorskie konstrukcje

O biurze

Biuro projektowe StiBe rozpoczęło działalność 1 stycznia 2014 roku. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług projektowych dla budownictwa. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz wymagane prawem uprawnienia. Regularnie uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, dzięki czemu ciągle się rozwijamy i podnosimy kwalifikacje.

Przy realizacji każdego projektu analizujemy wszystkie aspekty ważne dla klienta, w tym:

 • koszt realizacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • trwałość,
 • funkcjonalność i inne cechy architektoniczne,
 • czas realizacji,
 • jakość i dostępność zastosowanych materiałów.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie osiągnąć optymalne rozwiązania techniczne i skutecznie rozwiązywać wszystkie problemy napotkane w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

Posiadamy licencje zaawansowanego oprogramowania do wykonywania rysunków technicznych, obliczeń statycznych, wymiarowania i kosztorysowania oraz duże doświadczenie w jego obsłudze.
Bazujemy na programie Nemetschek Allplan, w którym tworzymy model 3D projektowanego budynku. Program ten, pozwala mam na automatyzowanie pewnych działań, w szczególności wykonywanie przekrojów, detali, zestawień materiałowych, obmiarów i wizualizacji.

Do obliczeń statycznych i wymiarowania wykorzystujemy programy Autodesk Robot Structural Analysis 2017 oraz SCIA Engineer Concept, oparte na aktualnych normach i generujące łatwe do weryfikacji raporty.
Korzystamy też z innych programów komercyjnych oraz własnych arkuszy kalkulacyjnych.
Dzięki wykorzystaniu tej klasy oprogramowania pracujemy bardziej efektywnie i jesteśmy w stanie skrócić czas wykonania zadania projektowego do minimum, z zachowaniem wysokiego poziomu dokładności.

Od wielu lat współpracujemy z wieloma architektami, projektantami branżowymi i wykonawcami robót budowlanych, z którymi wymieniamy cenne doświadczenia, usprawniamy metodę współpracy i zdobywamy zaufanie klienta.

Projektujemy w technologii BIM

Oferta

Biuro projektowe StiBe specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.
Projektujemy obiekty budowlane o konstrukcji żelbetowej, stalowej, drewnianej, murowej, aluminiowej, zespolonej i mieszanej.

Oferujemy następujący zakres usług:

 • projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej obiektów budowlanych nowych, a także adaptacje, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących,
 • wielobranżowe projekty budowalne indywidualnych domów jednorodzinnych, budynków usługowych, gospodarczych i garażowych,
 • projekty wykonawcze prefabrykowanych elementów żelbetowych,
 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,
 • projekty rozbiórek obiektów budowlanych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • wielobranżowe inwentaryzacje budowlane,
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynków,
 • adaptacje projektów typowych do warunków lokalnych,
 • nadzory autorskie,
 • doradztwo techniczne w zakresie budownictwa,
 • przedmiary i kosztorysy budowlane (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze).

Realizacje

Budynki ośrodka hotelowo-rekreacyjnego „Rezydencja Sosnowa” w Janowie Lubelskim.

Powierzchnia użytkowa: 2 275 m²
Kubatura: 10 430 m³
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Stalowa hala garażowa z cześcią biurowo-socjalną w Modliborzycach.

Powierzchnia użytkowa: 1 050 m²
Kubatura: 5 060 m³
Zakres: projekt budowlany

Budynek mieszkalny jednorodzinny (rezydencja) w miejscowości Marysinek k. Sochaczewa

Powierzchnia użytkowa: 1 580 m²
Kubatura: 4 400 m³
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Przebudowa budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Pankiewicza w Warszawie

Powierzchnia użytkowa: 4 880 m²
Kubatura: 23 600 m³
Zakres: ekspertyza techniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, nadzór autorski.

Budynek na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania w Ujściu gm. Janów Lubelski.

Powierzchnia użytkowa: 295 m²
Kubatura: 1 040 m³
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski.

Oddział ZUS przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju.

Zmiana konstrukcji dachów ze stropodachów na dachy: wielospadowy oraz dwuspadowy na budynkach niskich.

Zakres: inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, wielobranżowy projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna, nadzór autorski.

Budynek usługowy w bliskim sąsiedztwie Zalewu Janowskiego w Janowie Lubelskim

Powierzchnia użytkowa: 490 m²
Kubatura: 1 350 m³
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Rozbiórka budynku dawnego młyna, budynków mieszkalnych oraz elementów małej architektury w Janowie Lubelskim

Powierzchnia zabudowy: 580 m²
Zakres: ocena stanu technicznego budynków, projekt rozbiórki.

Budynek ośrodka terapii uzależnień w Nowym Gaju k. Nałęczowa

Powierzchnia użytkowa: 1 590 m²
Kubatura: 6 860 m³
Zakres: projekt budowlany.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy (standard NF40) w Płochocinie k. Warszawy

Powierzchnia użytkowa: 240 m²
Kubatura: 1 250 m³
Zakres: wielobranżowy projekt budowlany, kosztorys inwestorski.

Termoizolacja budynku Inspektoratu ZUS przy ulicy Kiepury w Zamościu

Zakres: inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku, projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym (B9) z dawnym kompleksie szpitalnym przy pl. Jana Pawła we Wrocławiu

Zakres: projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej.

Przebudowa dachu w ramach zadania pn. „Termoizolacja budynku Inspektoratu ZUS w Zamościu”

Zakres: inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku, projekt budowlany, kosztorys inwestorski.

» więcej realizacji

Do góry